GERMOSTOP L 1 L

 Soluţie dezinfectantă concentrată de uz general

INDICATII:
Soluţia dezinfectantă de Germostop L se foloseşte în domeniul veterinar la decontaminarea suprafeţelor, din exploataţii de animale de tip industrial (ferme) şi gospodaresc, cabinete, laboratoare, clinici veterinare, abatoare, etc. Decontaminarea ouălor petru incubat sau de consum şi a incubatoarelor, a apei de băut şi a instalaţiei de adăpare. Decontaminarea profilactică sau de necessitate a corpului animalelor pe fluxul tehnologic în situaţii deosebite. Decontaminarea mijloacelor de transport rutiere şi feroviare, dezinfectoare pentru încălţăminte şi mijloace de transport.