DEO- SEPT 1 L

COMPOZIŢIE ÎN SUBSTANŢE ACTIVE
Clorură de alchil dimetilbenzilamoniu C12 – C18…… 5%
Clorură de didecildimetilamoniu…………………………… 5%

DOMENIUL DE UTILIZARE
Categorii de utilizatori: profesional, industrial.
Decontaminarea şi dezinfectarea suprafeţelor, echipamentelor, utilajelor şi mobilierului din spaţii publice, unităţi medicale, laboratoare, mijloace de transport public (TP2).
Decontaminarea şi dezinfectarea suprafeţelor, echipamentelor, utilajelor, recipientelor şi conductelor aferente producţiei, transportului şi depozitării produselor alimentare, furajelor sau băuturilor (TP4).