CANIDER U

Tratamentul râiei demodecice produse Demodex cannis şi râiei sarcoptice produsă de Sarcoptes cannis.

Amitrazul acţionează ca paraziticid prin inhibiţia monoaminooxidazelor şi prin blocarea transmiterii neuromusculare. Neomicina este un antibiotic activ faţă de diferite tulpini de germeni Gram pozitivi şi Gram negativi: Staphylococcus spp. (inclusiv tulpinile rezistente la alte antibiotice), Streptococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Haemophylus spp, Salmonella typhi, Shigella spp. şi Mycobacterium tuberculosis (inclusiv tulpinile rezistente la streptomicină).

Baza de unguent folosită favorizează pătrunderea substanţei active în structurile profunde ale pielii, unde sunt localizaţi paraziţii. În acelaşi timp, se asigură menţinerea unui contact îndelungat între substanţa activă şi parazit.