RIVANOL 1‰

INDICAŢII
Lactatul de etacridină este un compus organic aromatic, antiseptic bazat pe acridină, substanţă organică de sinteză.
Se utilizează în tratamentul local al plăgilor cu risc de infectare. Nu are acţiune iritantă asupra ţesuturilor.